loading...

W bazie zebrano informacje o

5133669
ofiarach i osobach reprsjonowanych w tym
4627440
znanych z nazwiska
506229
ofiarach anonimowych
Telefon (poniedziałek-piątek 9-14)+48 22 695 99 77
emailinfo@straty.pl
FPNPKrucza 36, Warszawa