WYSZUKIWANIE OSÓB REPRESJONOWANYCH 
Nazwisko:
Imię:
Nazwisko panieńskie:
Imię ojca:
Imię matki:
Miejsce urodzenia:
Data urodzenia
dzień: miesiąc: rok:
Data śmierci
dzień: miesiąc: rok:

 

 

wypełniony kwestionariusz prosimy odesłać na adres:

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

ul. Krucza 36

00-921 Warszawa

Uwaga

Prosimy o wpisanie nazwiska i imienia osoby poszukiwanej.


W przypadku pojawienia sie informacji o dużej liczbie osób o podanych danych - prosimy  o wpisanie dodatkowo  roku urodzenia.

 

Te trzy informacje w większości przypadków wystarczają do identyfikacji osoby.