loading...
Program dokumentacyjny
  Cele programu
  Materiały źródłowe
  Jakie dane zbieramy

Z inicjatywą uruchomienia programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945” wystąpił w 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodkiem „KARTA”.

czytaj więcej
Cele programu

Podstawowym celem programu jest ustalenie imiennej listy obywateli II RP, którzy zostali poddani wszelkiego rodzaju represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939-1945.
Mimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od czasu zakończenia drugiej wojny światowej rozmiar niemieckich represji i bilans nieodwracalnych strat osobowych wśród obywateli polskich nie został dokładnie opisany i ustalony. Do dziś nie znamy faktycznej liczby ofiar działań wojennych i okupacji, nie znamy ich nazwisk. Polskie ofiary nadal pozostają anonimowe. Dotychczasowe szacunki strat koncentrowały się na ilości ofiar, identyfikowano wyłącznie ich skalę i wielkość.
Program „Straty osobowe” przywraca nazwiska wszystkim możliwym dziś do zidentyfikowania ofiarom i osobom represjonowanym, które we wrześniu 1939 roku były obywatelami II RP (wszystkich narodowości).

czytaj więcej
Materiały źródłowe

Dane gromadzone w bazie zbierane są przede wszystkim z dokumentów, przechowywanych w muzeach, archiwach polskich i zagranicznych oraz instytucjach zajmujących się problematyką drugiej wojny światowej lub dysponujących dokumentami dotyczącymi tego okresu.
Luki archiwalnej dokumentacji wypełniają dane pozyskiwane bezpośrednio od ofiar i ich rodzin. Obecnie mamy jeszcze możliwość zebrania informacji o represjach niemieckich, od ostatnich żyjących osób, które są w stanie dać temu świadectwo.

Dane przetwarzane są również na podstawie opracowań i publikacji zawierających wykazy ofiar i osób represjonowanych.

czytaj więcej
Jakie dane zbieramy

Do bazy wprowadzane są:

  • dostępne dane osobowe umożliwiające identyfikację,
  • informacje dotyczące prześladowań (przyczyn, okoliczności i rodzaju represji) – przypisane do określonej kategorii,
  • informacje dotyczące źródła, które stanowiło podstawę wprowadzenia danych do bazy,
  • dodatkowe dane opisowe; np. biogram.
czytaj więcej

W bazie zebrano informacje o

5153527
ofiarach i osobach reprsjonowanych w tym
4647298
znanych z nazwiska
506229
ofiarach anonimowych
Telefon (poniedziałek-piątek 9-14)+48 22 695 99 77
FPNPKrucza 36, Warszawa

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account