Wybierz tryb pracy z kwestionariuszem: Wprowadzanie nowych danych ___________________________________________ Uzupełnianie i modyfikacja danych uprzednio wprowadzonych ________________ Uzupełnianie istniejących danych _______________________________________

Modyfikacji danych może dokonać jedynie osoba, która zgłosiła te dane. W celu uzyskania dostępu do poprawiania danych należy podać imię i nazwisko osoby represjonowanej oraz imię i nazwisko osoby, która zgłosiła dane. Możliwe to jest jedynie w przypadku danych, które są już udostępnione na stronie programu.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account