Przedstawiciele Rady Programowej reprezentowali:

 • Archiwum Akt Nowych
 • Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
 • Bibliotekę Jagiellońską
 • Bibliotekę Narodową
 • Centralną Bibliotekę Wojskową
 • Centralne Archiwum Wojskowe
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
 • Fundację Ośrodka Karta
 • Instytut Hoovera
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
 • Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego
 • Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • Muzeum Historii Polski
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Więzienia Pawiak
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Państwowe Muzeum Stutthof
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Romski Instytut Historyczny
 • Stałą Konferencję Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Wojskowe Biuro Badań Historycznych
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Zakład Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej IH PAN
 • Żydowski Instytut Historyczny

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account